The 4Cs

The 4Cs

Cut (slipning)

Slipkvaliteten avgör hur väl diamanten kan reflektera ljuset och därmed hur gnistrande den upplevs. Diamantens slipning är, enligt oss, det absolut viktigaste elementet när man gör valet av sten. En dålig slipning kan få en diamant av hög kvalitet att se mörk och livlös ut.
En välslipad sten har förmågan att reflektera ljuset bättre, vilket ökar skönhetsupplevelsen. När ljuset träffar en diamant, återspeglas ca 20% av ytan (som reflex). Kvarvarande 80% som tränger sig in kommer en del att flyta ut genom diamantens botten.

En väl proportionerad diamant kommer att ha varje fasett ordentligt placerad och vinklad för att maximera mängden ljus som reflekteras tillbaka ut ur kronan (toppen) av diamanten, till observatörens öga. Detta reflekterade ljus uppfattas som scintillation, glans och glimmer.

Color (färg)

Färggraderingen på diamanter bedöms av avsaknandet av färg. Det innebär att ju vitare en sten är desto mer sällsynt och mer värdefull är den.
Den vanligaste skalan är från D (colorless) till Z (light yellow), en klassifikationsskala som skapats av Gemological Institute of America (GIA).

För ett otränat öga är skillnaden mycket liten mellan D till H. Färgen blir betydligt svårare att bedöma när stenen placerats i en ring. Diamanten tar även upp färg från metaller, så väljer man exempelvis gult guld kommer de gula inslagen i stenen vara mindre uppenbara. Till skillnad från om man väljer vita metaller, då det gula i diamanter blir betydligt mer synligt.

Clarity (klarhet)

Få saker i naturen är helt felfria, detta gäller även diamanter. När de bildas under högt tryck samt hög temperatur kan ibland mineralkristaller och små sprickor tränga sig in i stenen och skapa mindre "fläckar", även kallat inneslutningar. Dessa karaktärsdrag är det som gör var diamant unik och hjälper oss att särskilja de äkta stenarna mot de syntetiska, men även det som avgör hur de placerar i graderingsskalan.

Skalan börjar från FL (Flawless) vilket innebär att vid 10x förstoring är stenen helt felfri, vilket är mycket ovanligt.
Sista steget i skalan, Sl2 (Slightly Included), innebär att man med blotta ögat kan se mindre "fläckar".

Carat (carat)

Carat är en viktenhet som mäter diamanter, 1 carat motsvarar 0.2 gram. Detta skall man alltså inte förväxla med diamantens storlek utan enbart vikt.
Två diamanter med samma carat kan alltså variera i storlek, beroende på hur de är slipade eller var och hur vikten är fördelad.

När man benämner en diamant i carat förkortar man det oftast Ct eller CTW (Carat Total Weight). CTW innebär den totala carat vikten för ett smycke, exempel en trestensring som har fler diamanter eller en alliansring m.m.

Viktigt att veta är att priset på diamanter inte öka linjärt med viktökningen. Anledningen till detta är att större diamanter är betydligt mer sällsynta och ovanliga att hitta. Priset stiger därför exponentiellt.
Av 1 miljon utgrävda diamanter är det endast en som väger över 1 carat.

Slava Yurthev Copyright